Posts Tagged "трафопост"

Ремонт и профилактика на трафопост „Фуражен завод”, с.Шейново

Ремонт и профилактика на трафопост „Фуражен завод”, с.Шейново

„ЦЕРБ-Електроизграждане” ООД извърши ремонт на ТП „Фуражен завод”, с.Шейново. Ремонтът включваше : • Подмяна на дистанционна щанга, изолатори, реглаж на разединители и демонтаж на ММП в уредба СрН • Демонтаж на главно трансформаторно табло НН и монтаж на ново • Пълна профилактика на машини и съоръжения. Хидроизолация на покрива на трафопоста. След приключване на СМР бяха направени лабораторни изпитания на електропровод; уредба СрН; уредба НН и трансформатор.  ...

Read More

Подмяна на РОС в гр.Драгоман

Подмяна на РОС в гр.Драгоман

Изграждането се извърши от специалисти на фирмата. Беше използвана подходяща строителна механизация с чиято помощ бе подменен повредения РОС. След приключване на подмяната и тестове подаването на електрозахранването към потребителите беше възстановено. Фирмата остава на разположение за гаранционно и следгаранционно обслужване по време на експлоатацията на трафопоста.  ...

Read More