Posts Tagged "строителен ток"

Изграждане на стълбова линия за строителни нужди

Изграждане на стълбова линия за строителни нужди

Фирма “ЦЕРБ Електроизграждане” ООД извърши присъединяване на строителен обект към електроразпределителната мрежа с цел електрозахранване на строителен обект по време на изграждането му. Трасето беше изградено чрез метални стълбове за въздушна линя в края на която е изработено и присъединено метално електрическо разпределително табло. Извършени ни бяха всички необходими съгласувания на проектната документация.  ...

Read More