Posts Tagged "въздушна линия"

Изграждане на стълбова линия за строителни нужди

Изграждане на стълбова линия за строителни нужди

Фирма “ЦЕРБ Електроизграждане” ООД извърши присъединяване на строителен обект към електроразпределителната мрежа с цел електрозахранване на строителен обект по време на изграждането му. Трасето беше изградено чрез метални стълбове за въздушна линя в края на която е изработено и присъединено метално електрическо разпределително табло. Извършени ни бяха всички необходими съгласувания на проектната документация.  ...

Read More

Присъединяване на потребител към въздушна линия НН

Присъединяване  на потребител към въздушна линия НН

Присъединяване на  потребител към изградена въздушна линия НН. Извършени са всички необходими съгласувания с  електроразпределителното дружество и са издадени необходимите екзекутивни документи съгласно строително-техническите норми....

Read More