Изградени Обекти

Изместване на съществуващи кабели НН 1kV

Изместване на съществуващи кабели НН 1kV

„ЦЕРБ-Електроизграждане” ООД извърши изместване на съществуващи кабелни линии НН 1kV. Изгради се нова тръбна мрежа с нови кабелни шахти по улична регулация. Новата тръбна мрежа е изградена от гофрирани двупластови тръби-HDPE Ф110, положени в бетонов кожух. Тръбната мрежа е изградена по следния начин: След оформяне на дъното на изкопа, перпендикулярно на оста на тръбната мрежа през 1500 мм се поставят напречни подложни гредички 600/145/70 мм. В горната страна има надлъжен жлеб с размери 45/40 мм. Върху залепените и подредени тръби от първия ред на тръбната система се поставят дистанционни...

Read More

Анализ на фактора на мощността и монтаж на ККУ и дросел.

Анализ на фактора на мощността и монтаж на ККУ и дросел.

Делът на реактивната енергия е един от основните фактори, който определя икономичността при пренасянето и разпределението на електрическата енергия. За да се оптимизира работния режим е необходимо пренасяната реактивна енергия да бъде минимална, т.е. факторът на мощността cos φ да има стойност близка до 1 . Особено неблагоприятно е отдаването на реактивна енергия от абоната към захранващата мрежа. След като беше направен обстоен анализ на характеристиките на електроенергията, бяха направени съответните изчисления за избор на необходимата апаратура за компенсиране на индуктивната и...

Read More

Вътрешни електроинсталации в НСА – катедра “Теория на спорта”

Вътрешни електроинсталации в НСА – катедра “Теория на спорта”

След спечелване на конкурс за обществена поръчка по открита процедура от фирма “ЦЕРБ Електроизграждане” ООД, беше извършено проектиране и изграждане на вътрешни електроинсталации в НСА – катедра “Теория на спорта”. Използваната апаратура и материали са на фирма Schneider – electric. Към бюрата в учебната зала са монтирани сервизни кутии OptiLine 45 – специална доставка на Schneider – electric. В сервизните кутии и кабелните канали са вградени модулни контакти и розетки за интернет RJ45 cat.6. Проектирането и изграждането бяха изпълнени в срок....

Read More

Изместване на част от въздушен електропровод 20kV

Изместване на част от въздушен електропровод 20kV

a>„ЦЕРБ-Електроизграждане” ООД извърши Изместване на част от въздушен електропровод 20kV в село Батулия. След направата на предпроектни проучвания беше направен проект, който се съгласува с необходимите инстанции. Последващата стъпка беше физическото изпълнение на задачата. Въпреки трудния терен, специалистите от фирмата направиха безупречен монтаж на нови стълбове, след което беше изместена въздушната линия в определения участък. Електрозахранването беше възстановено в срок.  ...

Read More

Монтаж на катодни отводители в хотел Метрополитън София

Монтаж на катодни отводители в хотел Метрополитън София

„ЦЕРБ-Електроизграждане” ООД извърши монтажа на устройства за защита от комутационни пренапрежения в хотел Метрополитън София. След направа на оглед и прецизен анализ на ситуацията се стигна до техническо решение за монтаж на нови катодни отводители, които да предпазват оборудването от комутационни пренапрежения по мрежата. За да се постигне съгласуваност със съществуващите арестори за защита от преки попадения на мълния, беше избрана апаратура от същия производител – Schneider electric. Монтажът беше извършен качествено, бързо и в срок.  ...

Read More

Направа на външно захранване и монтаж на ГРТ за “Масивен едноетажен селскостопански обект” – Гъбарници, с.Кленовик

Направа на външно захранване и монтаж на ГРТ за “Масивен едноетажен селскостопански обект” – Гъбарници, с.Кленовик

„ЦЕРБ-Електроизграждане” ООД изгради външно захранване и извърши монтаж на главни разпределителни табла за “Масивен едноетажен селскостопански обект” – Гъбарници, с.Кленовик. За целта беше изтеглен нов кабел САВТ 3×185+95мм2 от съществуващ трафопост до новите табла. Новите ГРТ са заземени с 2 бр. заземителни колкове 63/63/6мм – 1,5м. Таблата бяха проектирани и изпълнени според нуждите на обекта – с възможност за включване на резервен източник на захранване....

Read More