•> Съставяне и съгласуване на Еднолинейна схема на електромерно табло


Фирма “ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ООД извършва:

  1. Промяна на точката на присъединяване от НН на СрН за стопански потребители със собствен трафопост;
  2. Изготвяне и съгласуване на еднолинейна схема с мерене на СрН;
  3. Изчертаване на еднолинейна схема на електромерно табло въз основа на Договор или Становище от ЕРП – съответстваща на изискванията на ЕРП;
  4. Консултация и съдействие за съгласуване на еднолинейната схема;
  5. Цялостна услуга – изчертаване и съгласуване на еднолинейна схема;