•> Консултация и съдействие при подписване на Договор с ЕРП


Фирма “ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ООД оказва консултация и съдействие относно:

1. Проучване и получаване на Становище от ЕРП за условията за присъединяване на потребител към електроразпределителната мрежа;
2. Проучване и получаване на Становище от ЕРП за изместване на електрически съоръжения, които са част от разпределителната мрежа на ЕРП;
3. Сключване на Договор с ЕРП за присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа;
4. Сключване на Договор с ЕРП за изместване на електрически съоръжения, които са част от разпределителната мрежа;