•> Въвеждане в експлоатация


Фирма “ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ООД участва в цялостния процес до въвеждане в експлоатация на съответното техническо съоръжение, което включва:

  1. Изпълнение на процедурите, необходими за подписване на всички нормативни актове във връзка със строителството при спазване на договорените срокове;
  2. Консултация и съдействие при сключване на Договор за изкупуване на техническо съоръжение с местното ЕРП;
  3. Изпълнение на процедурите, необходими за получаване на Заповед за включване на трафопост.