•> Абонаментна поддръжка, профилактика и ремонт на трафопостове


Фирма “ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ООД осъществява абонаментна поддръжка, профилактика и ремонт на трафопостове.

  1. Профилактиката се осъществява като се осигурява изключване на електрозахранването от представители на местното ЕРП;
  2. След изключване на захранването се прави обстоен технически преглед и почистване на съоръженията, проверява се трансформаторното масло на съществуващите трансформатори, прави се профилактика на съоръженията;
  3. След приключване на профилактичния преглед се изготвя протокол в който се описва техническото състояние на съоръженията и се дават насоки и указания;
  4. При необходимост се извършва ремонт.