Строително-монтажни работи в трафопост

Фирма “ЦЕРБ Електроизграждане” ООД извърши строително-монтажни работи, във връзка с изграждането на нов вграден трафопост.
Бяха изчислени, проектирани и изградени горна и долна вентилационни решетки, за да се осигури естествена вентилация за охлаждане на съоръженията. Заедно с вентилационните решетки, бяха монтирани врати за обособяване на двете помещения на трафопоста.
В трансформаторната килия се монтира мрежеста ограда пред Трансформатора, съгласно нормативните изисквания.