Монтаж на нов РОМзк и направа на кабелно отклонение на ВЕЛ 20kV

Фирма “ЦЕРБ Електроизграждане” ООД Извърши монтаж на нов РОМзк към съществуващ стълб на въздушен електропровод 20kV