Възстановяване на настилка

Фирма “ЦЕРБ Електроизграждане” ООД извърши изграждане на външно електрозахранване с кабелни линии СрН 20kV на нов вграден трафопост.
След направата на изкоп, полагане на тръби в бетонов кожух, засипване с трошен камък и трамбоване, трасето беше възстановено с асфалтова настилка.