Електромонтажни работи в трафопост

Фирма “ЦЕРБ Електроизграждане” ООД извърши електромонтаж на нови съоръжения в нов вграден трафопост.
Бяха монтирани:
- Трансформатор ТМ 400kVA; 20/0.4kV, Dyn 5,
- КРУ 20 kV,
- ГТРТ НН 1kV,
- Електромерно табло за индиректно измерване на ел.енергията,
- Изтегляне на кабели СрН 20kV от КРУ до Трансформатор, с направа на кабелни глави СрН,
- Монтаж на кабелни скари с изтегляне на кабели НН от Трансформатор до ГТРТ НН и свързване към съоръженията,
- Направа на заземителна инсталация,
- Монтаж на тръби и изтегляне на кабели до електромерно табло,
- Осветителна инсталация на помещенията в трафопоста.