Доставка на съоръжения за Трафопост


Съобразената с времето доставка на съоръженията е правопропорционална на успешното завършване и спазване на сроковете.