Доставка на материали за нова тръбна мрежа


Подготовката за работа е част от самата работа. Нейната организация е правопропорционална на успешното завършване и спазване на сроковете.