Ремонт и профилактика на трафопост „Фуражен завод”, с.Шейново

Ремонт и профилактика на трафопост „Фуражен завод”, с.Шейново

„ЦЕРБ-Електроизграждане” ООД извърши ремонт на ТП „Фуражен завод”, с.Шейново. Ремонтът включваше :
• Подмяна на дистанционна щанга, изолатори, реглаж на разединители и демонтаж на ММП в уредба СрН
• Демонтаж на главно трансформаторно табло НН и монтаж на ново
• Пълна профилактика на машини и съоръжения. Хидроизолация на покрива на трафопоста.
След приключване на СМР бяха направени лабораторни изпитания на електропровод; уредба СрН; уредба НН и трансформатор.