Отстраняване на авария на маслен кабел 10kV в Депо “Надежда”

„ЦЕРБ-Електроизграждане” ООД извърши отстраняване на авария на маслен кабел 10 kV в Депо “Надежда”. За целта беше извършен монтаж на хибридна муфа СрН 10 kV.