Монтаж на нов МТТ към ВЕЛ 20kV “Глама”, с. Търговище

Фирма “ЦЕРБ Електроизграждане” ООД Извърши монтаж на нов МТТ към ВЕЛ 20kV “Глама”, с.Търговище.