Кабели 20kV и ТП за сграда на Краностроене

Фирма “ЦЕРБ Електроизграждане” ООД изгради нов вграден трафопост за сграда на фирма “Краностроене инженеринг” ЕООД. За захранването на трафопоста беше направена нова тръбна мрежа и се изтеглиха нови кабели 20 kV.
Бяха монтирани:
- Трансформатор ТМ 400kVA; 20/0.4kV, Dyn 5,
- КРУ 20 kV,
- ГТРТ НН 1kV,
- Електромерно табло за индиректно измерване на ел.енергията,
- Изтегляне на кабели СрН 20kV от КРУ до Трансформатор, с направа на кабелни глави СрН,
- Монтаж на кабелни скари с изтегляне на кабели НН от Трансформатор до ГТРТ НН и свързване към съоръженията,
- Направа на заземителна инсталация,
- Монтаж на тръби и изтегляне на кабели до електромерно табло,
- Осветителна инсталация на помещенията в трафопоста.