Изграждане на конвенционална мълниезащитна инсталация

„ЦЕРБ-Електроизграждане” ООД изгради мълниезащитна инсталация на “Цех за текстилна обработка ” в с.”Локорско”,район “Нови Искър”,гр.София. Мълниезащитата беше извършена качествено и в срок.