Монтаж на катодни отводители в хотел Метрополитън София

Монтаж на катодни отводители в хотел Метрополитън София

„ЦЕРБ-Електроизграждане” ООД извърши монтажа на устройства за защита от комутационни пренапрежения в хотел Метрополитън София.
След направа на оглед и прецизен анализ на ситуацията се стигна до техническо решение за монтаж на нови катодни отводители, които да предпазват оборудването от комутационни пренапрежения по мрежата.
За да се постигне съгласуваност със съществуващите арестори за защита от преки попадения на мълния, беше избрана апаратура от същия производител – Schneider electric.
Монтажът беше извършен качествено, бързо и в срок.