Изместване на съществуващи кабели НН 1kV

Изместване на съществуващи кабели НН 1kV

„ЦЕРБ-Електроизграждане” ООД извърши изместване на съществуващи кабелни линии НН 1kV.
Изгради се нова тръбна мрежа с нови кабелни шахти по улична регулация. Новата тръбна мрежа е изградена от гофрирани двупластови тръби-HDPE Ф110, положени в бетонов кожух. Тръбната мрежа е изградена по следния начин:
След оформяне на дъното на изкопа, перпендикулярно на оста на тръбната мрежа през 1500 мм се поставят напречни подложни гредички 600/145/70 мм. В горната страна има надлъжен жлеб с размери 45/40 мм. Върху залепените и подредени тръби от първия ред на тръбната система се поставят дистанционни гребени, по такъв начин, че тяхната долна основа да влезе в надлъжния жлеб на подложните гредички. С оглед предотвратяването на евентуално изплуване на РVС тръбите при заливането им с бетон, тръбите се завръзват с мека тел със сечение 2,5 мм2, в близост до местата на залепването им и на разстояние 3000 мм от тях. Заливането на тръбната мрежа се извършва с бетон марка В-10, направен от пясък и филц с едрина 5-20 мм.
Съществуващите кабели бяха разкъсани и муфирани с нови кабели НН 1kV. Същите предварително бяха изтеглени в новата тръбна мрежа. След муфирането кабелите бяха включени към съществуващия трафопост “Манастирска 32″, за да се възстанови захранването на консуматорите.
Всички строително-монтажни работи бяха извършени в срок. Всички дейности бяха организирани така, че прекъсването на консуматорите да бъде сведено до минимум.