За нас

КОИ СМЕ НИЕ
“ЦЕРБ-ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ООД е дъщерна фирма на “Централна Енергоремонтна База” ЕАД и е създадена да допълни предлаганите услуги с електроизграждане на мрежи и уредби ниско и средно напрежение.

Фирмата се управлява от инж. Михаил Атанасов.

Разполагаме с отличен проектантски колектив с дългогодишен опит и пълна проектантска правоспособност.
Монтажната дейност се изпълнява от високо квалифицирани ел.монтьори притежаващи четвърта и пета квалификационна група.
Дейностите се извършват с качествени машини и инструменти.