•> Резервирано захранване с група инвертор- акумулатор


Фирма “ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ООД предлага проектиране и изграждане на резервирано електрозахранване с група инвертор-акумулатор

Използването на група инвертор-акумулатор е целесъобразно, когато стандартните UPS – и не могат да изведат напрежение с необходимите характеристики.

Идеалната форма на напрежението за променливо-токови консуматори е синусоида. Повечето UPS предлагани на пазара (включително стандартните UPS за компютри) генерират т.нар. модифицирана синусоида, която всъщност представлява правоъгълни импулси и изходното напрежение няма нищо общо със това в мрежата.

Всички индуктивни товари (ел. двигатели, помпи, трансформатори) и електронна апаратура са пригодени да работят единствено със синусоидално захранващо напрежение. Не-синусоидално захранване прави работата на тези и други консуматори неефективна (по-голяма консумация, загряване), а прецизната електроника за управление на газови котли, пелетни котли и други не сработва.

ЦЕРБ Електроизграждане ООД не обвързва клиентите с дадена марка апаратура. Във всеки случай се търси оптимален вариант на база технико-икономически показатели.