•> Проектиране и изпълнение на вътрешни електроинсталации


Фирма “ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ООД

е една от първите фирми на българския пазар, които предлагат пълен електроинженеринг – изцяло завършен цикъл – проектиране и изпълнение на вътрешни електроинсталациии при пълна съгласуваност на електроапаратурата.

Това води до намаляване както на инвестиционните разходи, така и на разходите за поддръжка.

ЦЕРБ Електроизграждане ООД не обвързва клиентите с дадена марка апаратура. Във всеки случай се търси оптимален вариант на база технико-икономически показатели.