•> Изготвяне на еднолинейни схема по Становище и предварителен Договор и съдействие за сключване на постоянен Договор с ЧЕЗ


Фирма “ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ООД извършва:

  1. Изготвяне и съгласуване на еднолинейна схема с мерене на НН;
  2. Изчертаване на еднолинейна схема на електромерно табло въз основа на Договор или Становище от ЕРП – съответстваща на изискванията на ЕРП;
  3. Консултация и съдействие за съгласуване на еднолинейната схема;
  4. съдействие за сключване на постоянен Договор с ЧЕЗ;