•> Защита от пренапрежения


ЦЕРБ Електроизграждане ООД

е специализирана в монтирането на апаратура, която защитава съоръженията, както от преки попадения на мълния, така и срещу индуцирани в мрежата пренапрежения.

Пренапреженията са сред основните причини за повреждане на скъпоструващо електронно оборудване, което води до сериозни материални загуби.

Превключването на прекъсвачи, трансформатори, мотори, индуктивности, както и рязка промяна на товарите води до много бърза промяна на тока и генерира преходни напрежения. В сравнение с пренапреженията, генерирани от мълнии, тези пренапрежения съдържат по-малко енергия, но възникват по-често.
Устройството, предназаначено да ограничава преходно пренапрежение и да отвежда токове и мълнии към земя се нарича катоден отводител.

Различават се два типа катодни отводители – Тип 1 и Тип 2.

Катоден отводител Тип 1 – предназначен e да отвежда енергия, породена от пренапрежение, сравнимо по мощност с това от пряко попадение от мълния. Защитните устройства от Тип 1 се тестват стандартно с вълна 10/350.

Катоден отводител Тип 2 – предназначен да отвежда енергията, породена от пренапрежение, сравнимо по мощност с това от непряко попадение или комутационно пренапрежение. Защитните устройства от Тип 2 преминават стандартен тест с вълна 8/20.