•> Външно ел. захранване с кабели НН, въздушен проводник или КТП при Становище от ЧЕЗ


Външно ел. захранване с кабели НН, въздушен проводник или КТП при Становище от ЧЕЗ

Външното електрозахранване с кабели НН, въздушен проводник или КТП се извършва по индивидуален проект. ЦЕРБ Електроизграждане ООД е лидер в проектирането на външни захранвания. Проектът се изготвя в съответствие със Становище или Предварителен Договор с ЧЕЗ.
Проектите се съгласуват със съответните инстанции за да се издаде Разрешение за строеж.