•> АВР и защита на консуматорите при отпадане на фаза


Отпадането на фаза е често срещан проблем, но за него обикновено „ще се помисли по-късно”.
В много случаи „по-късно” означава „твърде късно”. В практиката на са срещани не един и два случая, в които защитата от отпадане на фаза е спасявала скъпоструващи съоръжения.
ЦЕРБ Електроизграждане предлага технически решения за всеки конкретен случай и всеки проблем с електрозахранването.