Дейност

  • Продажба на трансформатори – виж Галерия .
  • Предпроектно проучване на възможностите за присъединяване към разпределителната мрежа.
  • Проучване,проектиране,изграждане и въвеждане в експлоатация на нови енергийни обекти.
  • Ремонт,рехабилитация и поддръжка на съществуващи енергийни обекти.
  • Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на вътрешни инсталации.
  • Абонаментно обслужване.
  • Консултантска дейност.