Вътрешни електроинсталации в НСА – катедра “Теория на спорта”

Вътрешни електроинсталации в НСА – катедра “Теория на спорта”

След спечелване на конкурс за обществена поръчка по открита процедура от фирма “ЦЕРБ Електроизграждане” ООД, беше извършено проектиране и изграждане на вътрешни електроинсталации в НСА – катедра “Теория на спорта”. Използваната апаратура и материали са на фирма Schneider – electric. Към бюрата в учебната зала са монтирани сервизни кутии OptiLine 45 – специална доставка на Schneider – electric. В сервизните кутии и кабелните канали са вградени модулни контакти и розетки за интернет RJ45 cat.6.
Проектирането и изграждането бяха изпълнени в срок. След изграждането бяха направени необходимите лабораторни изпитания и представени протоколи, за постигнати нормативни показатели на електроинсталациите.