Анализ на фактора на мощността и монтаж на ККУ и дросел.

Анализ на фактора на мощността и монтаж на ККУ и дросел.

Делът на реактивната енергия е един от основните фактори, който определя икономичността при пренасянето и разпределението на електрическата енергия. За да се оптимизира работния режим е необходимо пренасяната реактивна енергия да бъде минимална, т.е. факторът на мощността cos φ да има стойност близка до 1 .
Особено неблагоприятно е отдаването на реактивна енергия от абоната към захранващата мрежа.

След като беше направен обстоен анализ на характеристиките на електроенергията, бяха направени съответните изчисления за избор на необходимата апаратура за компенсиране на индуктивната и капацитивната енергия.
Беше монтиран дросел и кондензаторни групи, които се включват автоматично, съобразно необходимата реактивна мощност, която трябва да се компенсира.